sahypa_banner

7.6X5.6inch 8 programmirläp boljak düwme grafiki planşetli göçme dizaýn

Gysga düşündiriş:

● 8,192 Basyş duýgurlygynyň derejesi
Recognition 233Pps tanamak tizligi
● 7,6 * 5,6 dýuým.iş meýdany
● 8 programmirläp bolýan düwmeler
● Batareýasyz EMR stili
Type USB Type-C birikmesi


Önümiň jikme-jigi

Önümiň spesifikasiýasy

Önümiň spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

düwme grafiki planşet (1) düwme grafiki planşet (2) düwme grafiki planşet (3) düwme grafiki planşet (4) düwme grafiki planşet (5) düwme grafiki planşet (6) düwme grafiki planşet (7) düwme grafiki planşet (8) düwme grafiki planşet (9) düwme grafiki planşet (10) düwme grafiki planşet (11) düwme grafiki planşet (12)

meşhur ylym bilimleri

Köpdürlüligi - T505-de barmaklaryňyzyň ujuna aňsatlyk bilen gabat gelýän sekiz sany özleşdirilip bilinýän düwme bar.Metbugat düwmeleriňizi aňsat we amatly tapyp bilersiňiz, gysga düwmeler dürli programma üpjünçilik programmalarynda iş prosesiňize öwrenişmek isleýän düwmeleriňize bagly bolup biler.
Göçme - A4 kagyz ölçegli grafiki planşet, gatnaw paketine ýa-da mekdep sumkasyna ýa-da diňe noutbuk sumkasyna salmagy aňsatlaşdyrýar.Agramy bary-ýogy 300 + gram, agyr planşetiň daşyna ýüklemek islän ýeriňize alyp bilersiňiz.

Haryt amaly

Çeper döredijilik işinde giňden ulanylýan enjam
Grafiki planşetler sungat dünýäsinde köplenç ulanylýar.Grafiki planşetde ruçka ýaly stilus ulanmak, Illustrator, Photoshop by Adobe, animasiýa ýa-da 3D modelleme programma üpjünçiligi ýaly grafiki redaktirleme programmasy bilen sanly çyzgylar ýa-da çeper eserler döredilende suratkeşlere köp takyklyk berýär.

Hünärmenler üçin täsirli gural
Planşetler tehniki çyzgylar we kompýuter kömegi bilen dizaýn (CAD) üçin hem meşhurdyr, sebäbi tehniki dizaýn işini çekenlerinde grafiki planşetler arkaly adaty ruçka ýaly tejribe berip bolar.

Özara täsirleşmegiň has içgin usuly
Grafiki planşetler, kompýuteriň syçanjygyny görkeziji enjam hökmünde çalşyp, meşhurlyk gazandy.Käbir ulanyjylar üçin syçanjyga garanyňda has içgin duýup bilerler, sebäbi planşetdäki ruçkanyň ýagdaýy adatça kompýuteriň ekranynda görkezilen GUI-de görkezijiniň ýerleşýän ýerine laýyk gelýär.Grafiki iş üçin ruçka ulanýan hudo .nikler, amatlylyk hökmünde ruçkany goýup, syçan tapman, adaty kompýuter amallary üçin planşet we ruçka ulanyp bilerler.Meşhur ritm oýny osu!planşeti oýnamagyň usuly hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär.

Biz hakda

Şençzhenen Pengyi Computer System Co., Ltd, on ýyldan gowrak wagt bäri grafiki planşetiň ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýän bir kompaniýa, biziň gözleg we barlag bölümimiz bar.

Hil barlagy

Öndürýän her bir planşetimiz, iberişde kemçilikli önümleriň bolmazlygyny anyklamak üçin berk synagdan geçer.
Synag prosesi
1.Kabel birikdiriş synagy
2.Stylus durnuklylygy we basyşa duýgurlyk synagy
3.Induksiýa meýdançasynyň synagy
4. Daşarky barlag
5. Funksiýa synagy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Satyş nokady girizildi

  IMG_4365-tuya

  Düşünjeli hereket ediň.

  Kagyz görnüşli faceerüsti ruçka ýaly stil
  Kompýuterde adam üçin has tebigy görnüşde çyzyň we ýazyň.

  IMG_8552-tuya

  Inçe, ýeňil, göçme.

  7mm 324g A4-den kiçi
  Şu wagta çenli döreden iň ýeňil A4 ölçegli modelimiz, ony aňsatlyk bilen sumkaňyza salyp bilersiňiz

  IMG_8553-tuya

  Gijä galmakdan dynyň.

  > 233PPS 5080LPI
  Reportokary hasabat derejesi we çözgüdi, tekiz we üznüksiz çyzgy tejribesini üpjün edýär.

  IMG_8554-tuya

  Güýji duý.

  8,192 derejeli basyş duýgurlygy
  Stilus dürli giňlikdäki tebigy görnüşli çyzyklary döredýär, aňsatlyk bilen ajaýyp urgulary öndürmäge mümkinçilik berýär.

  IMG_8560-tuya

  Möhüm açarlar.

  Programmirläp bolýan 8 düwme
  Özbaşdak düzülip bilinýän gysga düwmeler, dürli programma ssenariýalary üçin sazlamalary sazlamaga mümkinçilik berýär.Multimedia düwmeleri bilen, klawiaturany ulanman has köp funksiýa girmek has aňsat.

  IMG_8562-tuya

  Güýçli utgaşyklyk.

  Windows Mac Linux Android-i goldaň

  IMG_8564-tuya

  Gurlan sürüji

  Gurlan sürüjiniň aýratynlygy, sürüjini internete birikdirmän gurmaga mümkinçilik berýär

  Haryt ady T505
  Arassa agram 324.3g
  Önümiň ölçegleri 280mm × 193mm × 8mm
  Bukjanyň ölçegleri 344mm × 247mm × 48mm
  Iş meýdany (PC, Mac) 193mm × 143mm (7.6 "× 5.63", diagonaly 9,4 ")
  Iş meýdany (ykjam enjam) 193mm × 110mm (7.6 "× 4.33", diagonaly 6.7 ")
  Karar 5080 LPI (çyzyk / dýuým)
  Hasabat derejesi 233 PPS (bal / sekunt)
  Düwmäni basyň 8 programmirläp bolýan açar (Diňe Windows-da programmirläp bolýar)
  Interfeýs USB-C
  Naprýa .eniýe 5V
  Häzirki ≤60mA
  Sürüji Gurlan draýwer (El bilen gurmak zerur)
  Gabat gelýän ulgam Windows XP / Vista / 7/8/10 Android 5.0 ýa-da has soňraky (OTG goldawy talap edilýär) Mac OS 10.7 ýa-da has soňraky