sahypa_banner

Dial düwmesiniň grafiki planşeti bilen 7.6 X 5,6 dýuým iş meýdany

Gysga düşündiriş:

● 8,192 Basyş duýgurlygynyň derejesi
Recognition 233Pps tanamak tizligi
● 7,6 * 5,6 dýuým.iş meýdany
● 1 rolik açary
● Batareýasyz EMR stili
Type USB Type-C birikmesi


Önümiň jikme-jigi

Satyş nokady

Önümiň spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

düwme grafiki planşet (1) düwme grafiki planşet (2) düwme grafiki planşet (3) düwme grafiki planşet (4) düwme grafiki planşet (5) düwme grafiki planşet (6) düwme grafiki planşet (7) düwme grafiki planşet (8) düwme grafiki planşet (9) düwme grafiki planşet (10) düwme grafiki planşet (11) düwme grafiki planşet (12)

meşhur ylym bilimleri

Netijeli jaň - T608-iň dizaýny, planşetde diňe bir tegelek aýlaw düwmesini goýup minimalizme eýerýär, ýöne işleýşine hiç hili zyýan bermeýär, iş tertibini sazlamak we gowulaşdyrmak üçin aýlawy aňsatlaşdyryp bilersiňiz.Ony hakyky önümçilik guralyna öwürmek üçin olary dürli programma üpjünçiligindäki dürli gysga kombinasiýalara karta ediň.

Haryt amaly

Poçta gaýtadan işlemek üçin amatly gural
Fotosuratçylar, şeýle hem, post işlenip taýýarlanylanda grafiki planşet bilen işlemegi tapyp bilerler, jikme-jik gatlak maskasyny döretmek ýa-da gaçmak we ýakmak ýaly işleri çaltlaşdyryp bilerler, kompýuteriňiz bilen tebigy täsirleşmegiň usuly syçan we klawiatura bilen deňeşdirilende hasam gowulaşýar.

Özara täsirleşmegiň has içgin usuly
Grafiki planşetler, kompýuteriň syçanjygyny görkeziji enjam hökmünde çalşyp, meşhurlyk gazandy.Käbir ulanyjylar üçin syçanjyga garanyňda has içgin duýup bilerler, sebäbi planşetdäki ruçkanyň ýagdaýy adatça kompýuteriň ekranynda görkezilen GUI-de görkezijiniň ýerleşýän ýerine laýyk gelýär.Grafiki iş üçin ruçka ulanýan hudo .nikler, amatlylyk hökmünde ruçkany goýup, syçan tapman, adaty kompýuter amallary üçin planşet we ruçka ulanyp bilerler.Meşhur ritm oýny osu!planşeti oýnamagyň usuly hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär.

Biz hakda

Şençzhenen Pengyi Computer System Co., Ltd, on ýyldan gowrak wagt bäri grafiki planşetiň ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýän bir kompaniýa, biziň gözleg we barlag bölümimiz bar.

Hil barlagy

Öndürýän her bir planşetimiz, iberişde kemçilikli önümleriň bolmazlygyny anyklamak üçin berk synagdan geçer.
Synag prosesi
1.Kabel birikdiriş synagy
2.Stylus durnuklylygy we basyşa duýgurlyk synagy
3.Induksiýa meýdançasynyň synagy
4. Daşarky barlag
5. Funksiýa synagy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Satyş nokady girizildi

  IMG_8507-tuya

  Düşünjeli hereket ediň.

  Kagyz görnüşli faceerüsti ruçka ýaly stil
  Kompýuterde adam üçin has tebigy görnüşde çyzyň we ýazyň.

  IMG_8515-tuya

  Inçe, ýeňil, göçme.

  7mm 324g A4-den kiçi
  Şu wagta çenli döreden iň ýeňil A4 ölçegli modelimiz, ony aňsatlyk bilen sumkaňyza salyp bilersiňiz

  IMG_8526-tuya

  Gijä galmakdan dynyň.

  > 233PPS 5080LPI
  Reportokary hasabat derejesi we çözgüdi, tekiz we üznüksiz çyzgy tejribesini üpjün edýär.

  IMG_8528-tuya

  Güýji duý.

  8,192 derejeli basyş duýgurlygy
  Stilus dürli giňlikdäki tebigy görnüşli çyzyklary döredýär, aňsatlyk bilen ajaýyp urgulary öndürmäge mümkinçilik berýär.

  IMG_8530-tuya

  Möhüm açarlar.

  Programmirläp bolýan 8 düwme
  Özbaşdak düzülip bilinýän gysga düwmeler, dürli programma ssenariýalary üçin sazlamalary sazlamaga mümkinçilik berýär.Multimedia düwmeleri bilen, klawiaturany ulanman has köp funksiýa girmek has aňsat.

  IMG_8542-tuya

  Güýçli utgaşyklyk.

  Windows Mac Linux Android-i goldaň

  IMG_8511-tuya

  Gurlan sürüji

  Gurlan sürüjiniň aýratynlygy, sürüjini internete birikdirmän gurmaga mümkinçilik berýär

  Haryt ady T608
  Arassa agram 345g
  Önümiň ölçegi 280mm × 193mm × 8mm
  Bukjanyň ölçegi 344mm × 247mm × 48mm
  Iş meýdany (PC, Mac) 190mm × 145mm (7.48 "× 5.71", diagonaly 9,4 ")
  Iş meýdany (ykjam enjam) 190mm × 110mm (7.48 "× 4.33", diagonaly 6.7 ")
  Karar 5080 LPI (çyzyk / dýuým)
  Hasabat derejesi 233 PPS (bal / sekunt)
  Düwmäni basyň 4 programmirläp bolýan düwmeler (Diňe Windows-da programmirläp bolýar) + 1 aýlaw gözegçiligi
  Interfeýs USB-C
  Naprýa .eniýe 5V
  Häzirki ≤60mA
  Sürüji Gurlan draýwer (El bilen gurmak zerur)
  Gabat gelýän ulgam Windows XP / Vista / 7/8/10 Android 5.0 ýa-da has soňraky (OTG goldawy talap edilýär) Mac OS 10.7 ýa-da has soňraky