sahypa_banner

Gyzgyn satuw 7.6X5.6inch göçme dizaýn 8 Programma düwmesi grafiki planşet

Gysga düşündiriş:

● 8,192 Basyş duýgurlygynyň derejesi
Recognition 233Pps tanamak tizligi
● 7,6 * 5,6 dýuým.iş meýdany
● 8 programmirläp bolýan düwmeler
● Batareýasyz EMR stili
Type USB Type-C birikmesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

düwme grafiki planşet (1) düwme grafiki planşet (2) düwme grafiki planşet (3) düwme grafiki planşet (4) düwme grafiki planşet (5) düwme grafiki planşet (6) düwme grafiki planşet (7) düwme grafiki planşet (8) düwme grafiki planşet (9) düwme grafiki planşet (10) düwme grafiki planşet (11) düwme grafiki planşet (12)

meşhur ylym bilimleri

Grafiki giriş tagtasy, täze dizaýny bilen durmuşy islendik wagt ýazyp biler we ylham gelende hakyky wagtda aňsatlyk bilen ýazyp biler.Tagta gysga açar funksiýalary bilen işlenip düzülendir, tagtanyň sürüjisi tarapyndan kompýuter çyzuwyny has amatly edip biler;tagtanyň Android telefonlaryna birikmegi üçin goldaw, diňe ýolda has köp pikir döretmek üçin.

Programmalaryň giň toplumynda birnäçe ulgam bilen üznüksiz utgaşyklyk
El bilen çekilen dizaýn / kalligrafiýa / onlaýn bilim / surat redaktirlemesi we başga-da köp programmalar üçin amatly
Windows, macOS we Android bilen utgaşykly,
Writingazmak we çyzmak üçin kompýuteriňize ýa-da jübi telefonyňyza ýa-da planşetiňize aňsatlyk bilen birikdiriň.

Bejeriş belligi

1 digital Sanly planşedi radiator, peç, peç, mikrotolkun ýa-da ýylylyk döredýän beýleki zatlar ýaly ýylylyk çeşmeleriniň ýanynda goýmaň.
2 digital Sanly planşedi çygly howada ýa-da poslaýjy himiki maddalara salmaň, suw çeşmelerinden daşda duruň we önüme suwuklyk dökülmez.Suw önüme girýän bolsa, haýal etmän elektrik toguny kesiň we guraýança garaşyň
3 product Önümiň taşlanmagyndan, kakylmagyndan, gysylmagyndan ýa-da güýçli sarsdyrylmagyndan gaça duruň.Induksiýa komponentlerini öz içine alýan basyşa duýgur ruçkany ygtybarly ýerde saklaň.
4 digital Sanly tagtanyň maglumat kabelini dogry goraň, ýygy-ýygydan egilmekden, maglumat kabeliniň saklanmazlygy üçin öý haýwanlary we beýleki öý haýwanlary tarapyndan ýyrtylmakdan saklanyň.
5 cable Kabeli ýygy-ýygydan dakmaň we aýryň.Sanly tagtanyň USB interfeýsi gyzgyn birikdirmäge we aýyrmaga mümkinçilik berýär.Tagtany uzak wagtlap ulanylmasa kompýuterden aýyrmak maslahat berilýär.
6 board Tagtany hemişelik temperaturaly ýerde saklamaga synanyşyň, yssy we sowuk arasynda güýçli çalyşma tagta filminiň çişmegine we ulanylyşyna täsir eder.
7 other Beýleki güýçli elektromagnit päsgelçilik bar bolsa, planşetiň induksiýasyna täsir edip biler.Grafiki planşedi ýokary güýçli elektron enjamlaryndan uzakda ýerleşdiriň we güýçli elektromagnit meýdany emele getirip biler.


  • Öňki:
  • Indiki: