sahypa_banner

Grafiki planşet näme we onuň işleýşi näme?

Grafiki planşet (sanlaşdyryjy, sanly grafiki planşet, ruçka planşeti, çyzgy planşeti ýa-da sanly sungat tagtasy diýlip hem atlandyrylýar), ulanyja ýörite ruçka ýaly şekilleri, animasiýalary we grafikalary el bilen çekmäge mümkinçilik berýän kompýuter giriş enjamydyr. stilus, adamyň galam we kagyz bilen surat çekişine meňzeýär.Bu planşetler maglumatlary ýa-da golýazma gollaryny almak üçin hem ulanylyp bilner.
Örän uzak wagtyň dowamynda, gaty köp çykdajy sebäpli diňe professional dizaýner ýa-da suratkeş üçin ýokary derejeli enjam hökmünde ykrar edilýär.
Grafiki planşetiň ruçkanyňyzyň hereketini kesgitlemäge mümkinçilik berýän esasy tehnikanyň prinsipi hakykatdanam ýönekeý, özboluşly dizaýn edilen passiw elektromagnit rezonansy ulananyňyzda, ruçka planşetiniň içindäki panel, planşetiň üstünde elektromagnit meýdany döreder. ruçka (EMR stylus), bu kiçijik ruçkanyň içindäki zynjyr, elektrik togunyň üýtgemegine sebäp boljak magnit meýdany çyzygyny keser.Planşet üýtgeýän toky kesgitleýär we soňra ruçkanyň ýagdaýyny hasaplaýar.


Iş wagty: Awgust-04-2022