sahypa_banner

Haryt amaly

sanly çyzgy

Sanly çyzgy

Güýçli grafiki planşetlerimiziň kömegi bilen, hatda telefonda hem kompýuterde çekmek has aňsat!Güýç duýgurlygynyň 8192 derejesi we 266 PPS hasabat derejesi, sanly çyzuwyň tekiz, takyk we gijä galmazlyk tejribesini üpjün edýär.

Post gaýtadan işlemek

Syçandan dynyň we suratlary ýa-da wideolary öndürijilikli we ulanmak üçin has içgin ruçka bilen redaktirläň.Takyk we täsirli seslenme ony syçandan has gowy gural edýär.

Grafiki dizaýn

Döredijiligiňizi eliňizde saklaýan batareýasyz EMR ruçkasy bilen akdyryň.Simsiz birikme ony kompýuterde çyzmak ýa-da dizaýn etmek hasam erkinleşdirýär

bilim programmalary

Bilim üçin ýüztutma

Kompýuteriňizde ýa-da ykjam enjamlaryňyzda onlaýn öwretmek we sanly düşündiriş bermek üçin has gowy çözgüt.