sahypa_banner

10X6 dýuým Professional basyş duýgusy 12 programmirläp bolýan açar grafiki planşet

Gysga düşündiriş:

● 8,192 Basyş duýgurlygynyň derejesi
● 5,080Lpi ölçeg
Recognition 233Pps tanamak tizligi
● 10 * 6 dýuým.iş meýdany
● Batareýasyz EMR stili
● 12 programmirläp bolýan düwmeler + 10 wirtual multimediýa düwmesi


Önümiň jikme-jigi

Satyş nokady

Önümiň spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Programmirläp bolýan düwmeler (1)

Programmirläp bolýan düwmeler (2)

Programmirläp bolýan düwmeler (3)

Programmirläp bolýan düwmeler (4)

Programmirläp bolýan düwmeler (5)

Programmirläp bolýan düwmeler (6)

Programmirläp bolýan düwmeler (7)

Programmirläp bolýan düwmeler (8)

Programmirläp bolýan düwmeler (9)

Programmirläp bolýan düwmeler (10)

Programmirläp bolýan düwmeler (11)

Programmirläp bolýan düwmeler (12)

Meşhur ylym bilimleri

Has oňat netijelilik üçin programmirläp bolýan press düwmeleri - 12 programmirläp bolýan metbugat düwmesi paneliň Çep tarapynda dizaýn edilendir, ulanyjylara bir el bilen iş tertibini tertipleşdirmek aňsat.Ulanyjylar has gowy işlemek üçin metbugat düwmelerine iň köp ulanylýan gysga ýollaryny kesgitläp bilerler.
Tebigy çyzgy tejribesinden lezzet alyň - Stilus egiliş goldawy 60 gradusa çenli, çyzgy programmasyndaky çotgalar has ýumşak we has tebigy çyzyklary we urgulary üpjün edip biler, şol bir wagtyň özünde döredijiligiňize kölege goşmak we has içgin ýazmagy hödürlemek we surat çekmek tejribesi.
Giň iş meýdany - döredijilik işleriňizi has jikme-jikleşdirmäge mümkinçilik berýän uly 10X6 dýuým iş meýdany.

Haryt amaly

Poçta gaýtadan işlemek üçin amatly gural
Fotosuratçylar, şeýle hem, post işlenip taýýarlanylanda grafiki planşet bilen işlemegi tapyp bilerler, jikme-jik gatlak maskasyny döretmek ýa-da gaçmak we ýakmak ýaly işleri çaltlaşdyryp bilerler, kompýuteriňiz bilen tebigy täsirleşmegiň usuly syçan we klawiatura bilen deňeşdirilende hasam gowulaşýar.

Mugallym üçin aýrylmaz gural
Mugallymlar golýazma belliklerini ýa-da sapaklaryny taýýarlamak we okuwçylaryň hem şeýle etmegine rugsat bermek, şeýle hem okuwçylaryň elektron görnüşinde tabşyrylan işleri barada pikir alyşmak üçin synp otaglarynda planşetleri ulanýarlar.
Onlaýn mugallymlar, esasanam çylşyrymly wizual maglumatlar ýa-da matematiki deňlemeler zerur bolan ýerlerde okuwçylaryň işini bellemek üçin ýa-da göni sapaklar ýa-da sapaklar üçin planşet ulanyp bilerler.
Talyplar, esasanam leksiýa wagtynda lektor bilen bilelikde yzarlaýanlarynda, bellik alýan enjamlar hökmünde has köp ulanýarlar.Onlaýn onlaýn okatmagy aňsatlaşdyrýarlar we synp otagynyň tejribesini meňzeş etmek üçin ýüz kamerasy bilen bilelikde ulanylýar.

Hünärmenler üçin täsirli gural
Planşetler tehniki çyzgylar we kompýuter kömegi bilen dizaýn (CAD) üçin hem meşhurdyr, sebäbi tehniki dizaýn işini çekenlerinde grafiki planşetler arkaly adaty ruçka ýaly tejribe berip bolar.

Biz hakda

Şençzhenen Pengyi Computer System Co., Ltd, on ýyldan gowrak wagt bäri grafiki planşetiň ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýän bir kompaniýa, biziň gözleg we barlag bölümimiz bar.

Hil barlagy

Öndürýän her bir planşetimiz, iberişde kemçilikli önümleriň bolmazlygyny anyklamak üçin berk synagdan geçer.
Synag prosesi
1.Kabel birikdiriş synagy
2.Stylus durnuklylygy we basyşa duýgurlyk synagy
3.Induksiýa meýdançasynyň synagy
4. Daşarky barlag
5. Funksiýa synagy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Satyş nokady girizildi

  IMG_8590-tuya

  Düşünjeli hereket ediň.

  Kagyz görnüşli faceerüsti ruçka ýaly stil
  Kompýuterde adam üçin has tebigy görnüşde çyzyň we ýazyň.

  IMG_8593-tuya

  Giň çyzgy meýdany.

  10 * 6 dýuým
  Uly işjeň meýdan, planşetde çyzmagy hasam gowy edýär.

  IMG_8597-tuya

  Gijä galmakdan dynyň.

  > 233PPS 5080LPI
  Reportokary hasabat derejesi we çözgüdi, tekiz we üznüksiz çyzgy tejribesini üpjün edýär.

  IMG_8598-tuya

  Güýji duý.

  8,192 derejeli basyş duýgurlygy
  Stilus dürli giňlikdäki tebigy görnüşli çyzyklary döredýär, aňsatlyk bilen ajaýyp urgulary öndürmäge mümkinçilik berýär.

  IMG_8599-tuya

  Möhüm açarlar.

  12 programmirläp bolýan metbugat düwmeleri 10 wirtual multimediýa düwmesi
  Özbaşdak düzülip bilinýän gysga düwmeler, dürli programma ssenariýalary üçin sazlamalary sazlamaga mümkinçilik berýär.Multimedia düwmeleri bilen, klawiaturany ulanman has köp funksiýa girmek has aňsat.

  IMG_8604-tuya

  Güýçli utgaşyklyk.

  Windows Mac Linux Android-i goldaň

  IMG_8610-tuya

  Gurlan sürüji

  Gurlan sürüjiniň aýratynlygy, sürüjini internete birikdirmän gurmaga mümkinçilik berýär

  Haryt ady VIN1060Plus
  Arassa agram 652g
  Önümiň ölçegi 360mm × 240mm × 11mm
  Bukjanyň ölçegi 406mm × 283mm × 50mm
  Iş meýdany (PC, Mac) 254mm × 152,4mm (10 "× 6", Diagonal 11,6 ")
  Iş meýdany (ykjam enjam) 84mm × 148mm (3.3 "× 5.8", Diagonal 6.7 ")
  Karar 5080 LPI (çyzyk / dýuým)
  Hasabat derejesi 233 PPS (bal / sekunt)
  Düwmäni basyň 12 programmirläp bolýan düwmeler (Diňe Windows-da programmirläp bolýar) + 10 multimediýa düwmesi
  Interfeýs USB
  Naprýa .eniýe 5V
  Häzirki ≤60mA
  Sürüji Gurlan draýwer (El bilen gurmak zerur)
  Gabat gelýän ulgam Windows XP / Vista / 7/8/10 Android 5.0 ýa-da has soňraky (OTG goldawy talap edilýär) Mac OS 10.7 ýa-da has soňraky